Psykologianopettajat Ry

Palkitut

Palkitut

Psykologianopettajat PSOP ry palkitsee yhdessä Suomen Psykologiliiton kanssa joka vuosi yo-kirjoituksissa menestyneitä valiovastaajia sekä jakaa Suomen psykologisen seuran myöntämiä lehtistipendejä keväisin ja syksyisin. Joka vuosi PSOP ry:n hallitus valitsee myös vuoden psykologianopettajan hallitukselle tulleista ehdokkaista.

Vuoden 2024 valiovastaajat: Nita Linna Schildtin lukio (vas.), Fanni Grönlund Haukilahden lukio ja Aura Kajalo Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu.

Valiovastaajat

Psykologiliitto ja Suomen psykologian opettajien yhdistys ovat jakaneet yhdessä palkintoja ja stipendejä parhaiten psykologian ylioppilastutkintokokeen selvittäneille abiturienteille vuodesta 1997 alkaen.

”Palkittujen tiedot ja ymmärrys psykologiasta ovat aivan poikkeuksellisia. Nykyään kaikki lukion opiskelijat opiskelevat vain yhden kurssin verran psykologiaa. Kaikki nuoret hyötyisivät myös hieman perusteellisemmasta psykologian opiskelusta. Opinnoissa käsitellään asioita, jotka liittyvät kaikkien ihmisten elämään, oppimiseen, työhön, ajatteluun, tunteisiin ja ihmissuhteisiin” – Psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen

Lehtistipendit

Suomen Psykologinen Seura myöntää lukiolaisille stipendinomaisesti kustantamansa tieteellisen aikakausilehden Psykologia vuosikertoja (6 numeroa/vuosi) ja Psykologiliitto Psykologi lehden vuosikerran. Lehtistipendejä jaetaan seuraavasti:

Keväällä (15 stipendiä):

 • 10 lukio-opiskelijalle, jotka osoittavat erityistä kiinnostusta psykologian opiskelua kohtaan. Lehtistipendin tarkoitus on kannustaa ja valmentaa psykologian kirjoittamiseen osana ylioppilastutkintoa.
 • 5 uudelle ylioppilaalle stipendinä hyvästä menestyksestä psykologian reaalikokeessa ja kannustuksena psykologian opintojen jatkamiseen.

Syksyllä (5 stipendiä):

 • 5 lukio-opiskelijalle hyvästä menestyksestä psykologian reaalikokeessa ja kannustuksena psykologian opintojen jatkamiseen.

Haku:

Stipendiä voi hakea opiskelijoille opettaja, joka on PSOP:n jäsen. Lähetä ehdotuksesi keväällä 10.4. ja syksyllä 27.10. mennessä hyvien perusteluiden kera puheenjohtajalle. Valmistuvien ylioppilaiden osalta sekä syksyn että kevään stipendien hakuaika päättyy kuitenkin sen viikon perjantaihin mennessä, kun ylioppilaskokeen tulokset on julkaistu. Muista kirjoittaa ylioppilaiden stipendihakemukseen myös tieto siitä, onko stipndiehdokas valmistumassa ylioppilaaksi. Liitä mukaan omat yhteystietosi (nimi, puhelin, koulu, koulun osoite) sekä tiedot opiskelijasta (nimi ja kotiosoite).

Vuoden psykologianopettaja

Vuoden psykologianopettajan valinta

Ehdotuksia vuoden psykologianopettajaksi voi lähettää sähköpostitse puheenjohtajalla lukuvuoden loppuun mennessä. PSOP ry:n hallitus valitsee vuoden psykologianopettajan elokuun kokouksessa ja vuoden psykologianopettaja palkitaan syyspäivillä.

Vuoden psykologianopettajan valinnan eri kriteereitä (yksi tai useampia):

 • aktiivisuus kentällä
 • tiedon ja oman osaamisen jakaminen kollegoille
 • uuden oppimateriaalin tuottaminen
 • opiskelijoiden innostaminen ja motivoiminen psykologian opiskeluun
 • useampi valiovastaaja
 • psykologian opettajien ja opetuksen etujen ajaminen
 • psykologian opetuksen tilan edistäminen
 • psykologian näkyvyyden edistäminen

Hallitus ei ole sidottu lähetettyihin ehdotuksiin, vaan voi valita vuoden psykologianopettajan myös ehdotusten ulkopuolelta. Hallitus painottaa valinnassaan joustavasti eri vuosina yllä olevia eri kriteereitä tasa-arvoperiaatteen (sukupuoli, alueelliset erot ja oppilaitosmuodot) mukaisesti. Vuoden psykologianopettajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.