YHDISTYS

Opetuksen laadun kehitystä jo vuodesta 1971

YHDISTYS

Opetuksen laadun kehitystä jo vuodesta 1971

Psykologianopettajat Ry

Yhdistys

Psykologianopettajat PSOP ry on huhtikuussa vuonna 1971 perustettu pedagoginen yhdistys, jonka tavoitteena on psykologian opetuksen turvaaminen ja kehittäminen toisen asteen oppilaitoksissa. Opetuksen turvaamiseksi yhdistys ottaa kantaa koulupoliittisiin ratkaisuihin.

Yhteistyö

Psykologianopettajat PSOP ry on OAJ:n ulkojäsenyhdistys. Muita yhteistyökumppaneita ovat reaaliaineopettajajärjestöt ja muut aineopettajajärjestöt sekä Aineopettajaliitto. Opetuksen laadun kehittäminen edellyttää yhteistyötä myös yliopistojen ja kesäyliopistojen kanssa.

Olemme solmineet kontakteja ulkomaisiin sisaryhdistyksiin mm. Englannin (ATP), Skotlannin, P-Irlannin, Eestin, Espanjan, Hollannin, Islannin, Italian, Saksan, Tanskan ja Slovakian psykologianopettajiin. Yhdistyksemme on myös v. 2004 perustetun European Federation of Psychology Teachers’ Associations EFPTA:n jäsen.

Suomen Psykologiliiton kanssa olemme tehneet paljon yhteistyötä sekä edunvalvonta- että pedagogisissa asioissa. Olemme mm. vuodesta 1997 alkaen palkinneet yhdessä syksyllä ja keväällä psykologian yo-kokeessa parhaiten menestyneitä kirjoittajia. Lisäksi olemme laajentaneet yhteistyötä Suomen Psykologisen Seuran kanssa, joka myöntää lukiolaisille stpendinomaisesti kustantamansa tieteellisen aikakausilehden Psykologiavuosikertoja.

Jäsenet

Valtaosa yhdistyksen jäsenistä on lukion psykologianopettajia. Mukana on myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan opettajia ja muiden ammatillisten oppilaitosten psykologian opettajia. Myös yhdistyksen hallituksessa on yksi ammatillisen puolen opettaja. Ruotsinkielisten opettajien erityiskysymyksiä hoitaa yksi edustaja. Hallituksessa on mukana myös opettajaksi opiskeleva jäsen sekä edustaja Suomen Psykologiliitosta.

Jäsenenämme saat
paljon ja vähän päälle.

  • Jokavuotiset koulutuspäivät syksyllä ja keväällä.

  • Pisteytysohjeet avuksi yo-kirjoitusten arviointiin.

  • Edunvalvontaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.